Veliki pozdrav za hakere uz poruku "Više sreće drugi put..."

Dedić objavio neoborive dokaze o zloupotrebama u policiji!

Autor:

Jučer je Midho Dedić, kao zvanični svjedok pretresa imovine Šefika Sinanovića, na svome portalu normala.ba objavio tekst u kome proziva i moju neznatnost.

Iako sam 2018. i 2020. godine bio suočen sa sličnom situacijom u kome se danas nalaze tretirani od „strane“ Tužilaštva, nije mi padalo na pamet da bilo koga prozivamo, nego smo se pravnim sredstvima borili da dokažemo svoju nevinost. Napominjem da je i u našim kućama tada izvršen pretres i da su nam oduzeta tehnička pomagala u poslovima kojim se bavimo.

Sa iskustvom koje imamo, u stalnom istražnom tretmanu (NEZAKONITOM – od strane komesara Muje Koričića) mi smo se pravnim sredstvima borili da dokažemo svoju nevinost i vjerujemo da smo uspjeli…

S druge strane Midho Dedić, u ime istražno – tretiranih koristi sredstva pritiska, uvreda i neosnovane argumentacije u zaštiti svojih prijatelja iz vrha policije USK-a i NES-a. A zapravo Midho protiv njih donosi jasne dokaze u daljnjem krivičnom postupku.

S obzirom na činjenicu da ga ja uporno hvalim i zahvaljujem mu se na svemu što čini za mene i SDA, ovaj tekst je najbolji primjer osnovanosti naše zahvalnosti Midhi.

Midho je u svome tekstu dao objašnjenje kompletnog predmeta i istražne akcije koja se jučer desila na našoj općini. 

Povod ove akcije nije Šefik Sinanović, koga Midho do neba hvali na samom kraju teksta, nego je povod akcije komesar Mujo Koričić. Ova činjenica jasno proizilazi i iz kopije Naredbe koju je Midho objavio na svome portalu normala.ba iz koje je jasno šta je krajnji cilj ove istražne aktivnosti. Da se dokažu zloupotrebe komesara Muje Koričića.

Ista sutkinja koja je potpisala Naredbu za pretrese, gospođa Gluhalić Mizić Nisveta, potpisala je kao sudac za prethodni postupak i naredbu protiv nas u 2018. godini.

Dakle, u sličnoj situaciji mi smo odabrali sredstva pravne borbe ni na koji način ne vršeći pritisak na protagoniste istražnog procesa. Midho, s druge strane zloupotrebljava svoj odnos sa vrhom policije, komesarom i komandirom u Sani, pa objavljuje dokumenta koja su po pravilima vođenja istražnog postupka u strogoj tajnosti.

On se u ovom predmetu postavlja i kao strana, proglašavajući istražitelje „bakačama“ a tretirane kakvim evlijama. On zapravo iz pozicije „strane“ i navijača zapravo ogromnu štetu čini onima za koje navija.

Osim Naredbe Općinskog suda iz koje je jasno da se cijeli ovaj istražni proces vodi protiv komesara Muje Koričića, Midho objavljuje dokumentaciju Policijske stanice u Sanskom Mostu koju još niko nikada nije vidio i koja službeno nije pokrenuta… 

Iz datuma (28.06.2021.) je jasno da komandir Almir Alihodžić Rješenje o oduzimanju oružja donosi nekoliko dana prije zvanične akcije, koja se desila jučer (30.06.2021.). 

Postavlja se ovdje logično pitanje, zbog čega je uopće komesar Mujo Koričić vraćao oružje nekome protiv koga se vodi više krivičnih predmeta? I konačno nekome ko je i zvanično osuđen 18. februara 2021. godine (Presuda prvostepena). A Midho sam navodi da je Presudu potvrdio Kantonalni sud i da je pravosnažna od trećeg mjeseca ove godine. 

Dakle, potpuno je ovdje irelevantno ko će Šeri oduzeti vraćeno naoružanje, nego tko mu je vratio a da za to nije bilo zakonskog osnova? 

Logično se pitanje postavlja, zbog čega se po pravosnažnosti nije pokrenuo postupak oduzimanja naoružanja i zbog čega se to čini dva dana prije akcije? I konačno, kako uopće vratiti oružje Šeri, a još je na snazi Mujino rješenje o povratu oduzetog naoružanja na koje se nema pravo žalbe niti se može voditi upravni spor?

Mi bi u takvim okolnostima imali na snazi dva akta: Mujino rješenje o povratu oružja i Almino rješenje o oduzimanju istog oružja. Važno je ovdje napomenuti i činjenicu da Šero uopće nije predao žalbu na oduzimanje oružja nego je to učinio na protokolu MUP-a USK-a smijenjeni ministar Nijaz Kadirić.

Sve je ovdje jasno, nisu komandir Almo niti komesar Mujo štitili Šeru – Sinanovića, oni su u zadnji čas pokušali zaštititi sebe. Ono što oni ne znaju su izjave drugih lica svjedoka u ovom predmetu.

Braneći Muju (a ne Šeru), i donešeno Rješenje o povratku oružja g. Sinanoviću, Midho citira kako je „navodno oštećenje tuđe stvari“ zapravo slučaj banalnog „kresanje drva“. Ispada po Midhi kako je Šero u majski sabah nama uređivao zeleno raslinje… 

Prvo, drveće se ne kreše motornom pilom. Drugo, možete li sada zamisliti da svi mi građani uzmemo motorke i po gradu „krešemo“ javne drvorede (kojih nam nedostaje) i da usput sve to činimo krajem petog mjeseca u periodu uznapredovane vegetacije. 

Konačno, sud je o tome dao svoje mišljenje pravosnažnom presudom, što znači da je bivši komandir Meha radio po zakonu kad je pokrenuo postupak oduzimanja oružja.

I posebno zbog činjenice da Sinanović u međuvremenu čini još jedno krivično djelo. Ispred Hamzibegove džamije „otvorenom šakom“ udara svoga prijatelja i pratioca na namazu (M.Z.), nanoseći mu laku tjelesnu povredu iz člana 293. stav 1. K.Z. F BiH

U Mujinom rješenju stoji kako u ovom slučaju „nije bilo bilo kakvog fizičkog kontakta, niti nanošenja povreda…“. Pa onda logično Midho dalje zaključuje kako Sinanović sa ovom povredom „nema ništa“.

A liječnički nalaz i policijska istraga svjedoče suprotno… Uglavnom Midho, a zahvaljujući komesaru Muji za sve ovo optužuje komandira Mehu (Halkića) protiv koga se pokreće disciplinski postupak koji je u međuvremenu odbačen. I za koga Mujo predlaže „da se dodatno educira u ovoj oblasti…

Na kraju i sam sam suočen sa više istražnih predmeta na više tužilačkih razina, naravno o predmetu se baš i ne može na ovakav način kako Midho radi pisati i bilo koga braniti ili napadati.

U tom smislu je apsolutno neprimjeren i štetan komentar o Tužilaštvu i tužiocu koji ovaj predmet vodi.

Sve će se to u konačnici negativno odraziti na one koje ovaj predmet tretira.

I na kraju pozitivno je to što Midho iznova mene u kontekstu ovog predmeta pominje, aludirajući suvišno i na Bakira Izetbegovića.

Nedavno je pisao kako sam ja „politički leš“, kako sam na „odlasku“, kako sam na „izlaznim vratim SDA“, itd, itd… Čemu se baviti „ništicom“ za koju me drži Midho, osim straha od potpunog debakla njega (Midhe) i svih oni koje on podržava. Pa da onda za svaki slučaj u meni izgovor nađu.

I na kraju još jedno veliko HVALA Midhi za sve što čini za mene i nas iz SDA. Razumijem da mu novac za ovo što piše treba za kocku koju prakticira i tokom pisanja. Ali ga molim da kad „gubi“, da ne optužuje mene ili neuzubillah dragog Allaha.

Završit ću sa dvije meni drage riječi: Midho Dedić!

P.S. Poštovani čitaoci, autor će sa svojim kolumnama privremeno stati. Ne zbog ljetnih odmora nego zbog „ukrupnjavanja“ redova u voljenoj SDA na kantonu. Po prvi put vam kažem da ću se posvetiti i detronizaciji banditske NES – Ružnićeve Vlade. A ja obećanja teško dajem, a kada ih dam onda od njih ne odustajem…

Period ispred nas će donijeti ogromne tektonske političke „potrese i kretanja“. 

A kakve, vrijeme pred nama će pokazati… 

Neizmjerno vam hvala na upornosti da na mojim blogovima tražite istinu.

Ona nam je potrebnija nego ikada…

Dodajte komentar