Veliki pozdrav za hakere uz poruku "Više sreće drugi put..."

Money, money, money…!!!

Autor:

U prilog Odluci Vlade USK-a od 10.07.2013., kojom stavlja „van snage“ Odluku Skupštine preduzeća o kupnji i pokretanju nove tri firme, Vlada na istoj sjednici donosi Zaključak „da neraspoređenu dobit iskazanu u bilansu stanja preduzeća na dan 31.12.2012. g. usmjeri u budžet…“. Riječ je o preko 10 miliona KM iz prethodnih šest godina…

zaključak

Slijedom ovog Zaključka Vlade, Skupština preduzeća već sutradan (11.07.2013.) donosi svoj Zaključak gdje od Nadzornog odbora traži da se u roku od pet dana izjasne o neraspoređenoj dobiti iz prethodnih godina.

slika 1

U prilog podrške Zaključcima Vlade i Skupštine preduzeća ŠPD „Unsko – sanske šume“, Odbor za reviziju  ŠPD „Unsko – sanske šume“ donosi mišljenje 18.07.2013. u kome u stavci II kaže da se neraspoređena dobit društva, „može rasporediti između ostalih za isplatu vlasnicima – osnivaču“ (Vladi u budžet kantona)… Predsjednik Odbora za reviziju Ismet Đuzelić zapravo u ime odbora izražava Mišljenje, potpuno svjestan da u slučaju provjere zakonitosti konačne odluke odgovara onaj ko ju je donio a to se u ovom slučaju traži od Nadzornog odbora preduzeća. Ne mogu ovdje da ne spomenem da je Ismet Đuzelić Hozanu i Nerminu ono što je Elvis Beganović – Begi tadašnjem premijeru Lipovači. Đuzelić je mozak i izvršioc najnečasnijih radnji kojima je svojim šefovima i sebi omogućavao nezakonito ogromna financijska sredstva. Ovom liku ću posvetiti poseban ciklus kolumni…

slika 2

Na zahtjev Vlade, Skupštine preduzeća i Odbora za reviziju, 23.07.2013. zasjeda i Nadzorni odbor preduzeća „US – šume“. U stavci III usvojenog mišljenja, Nadzorni odbor nedvosmisleno ističe da se akumulirana dobit „ne može rasporediti u budžet USK-a  u korist javnih prihoda“. Članovi Nadzornog odbora nedvosmisleno odbijaju Hamdin i Hozanov zahtjev.

slika 3

S obzirom da im nije uspio pritisak na Muslimovića koji je bio decidan u stavu da neće „nikada potpisati“ ono što Hamdo i Hozan od njega traže, ovome dvojcu pada i druga varijanta plana, kreću sa sinhroniziranim i još snažnijim pritiskom na Predsjednika Nadzornog odbora „US – šuma“ Pehadžić Dževada zvanog Džeri (SDP) iz Ključa. Od istog traže da dođe na sastanak u Bihać (kabinet premijera), kome prisustvuje i načelnik općine Ključ (Nedžad Zukanović).

Hamdo energično od Predsjednika Nadzornog odbora Pehadžića, na ovom sastanku zahtjeva smjenu Muslimovića sa mjesta direktora a istovremeno traži da Skupština preduzeća „US – šuma“ i Nadzorni odbor donesu odluku da se akumulirana dobit prebaci u budžet kako bi se izvršila već dogovorena raspodjela.

Općinska organizacija SDP-a Ključ je u više navrata razmatrala ove Hamdijine zahtjeve i uvijek su ih jednoglasno odbacivali. Interes Ključana je bio pokretanje Drvne industrije u Sanici za koju cazinski i bihaćki lideri nisu htjeli da čuju… Njih samo gotovina zanima…

Kako bi bio siguran u ispravnost svoga stava Predsjednik NO Dževad Pehadžič odlazi u Banjaluku u sjedište Uprave za indirektno oporezivanje upoznavajući ih sa kompletnom dokumentacijom i već donešenim odlukama. Od poreskih stručnjaka dobiva jasan odgovor da se „o istoj odluci ne može dva puta odlučivati“… Isti odgovor dobiva i u Poreskoj upravi Federacije BiH (Sarajevo).

Onda se kreće sa još snažnijim političkim pritiskom za smjenu Muslimovića. Na redovnoj sjednici Nadzornog odbora US šuma u oktobru 2013., Predsjednik Pehadžić Dževad – Džeri, izvještava članove nadzornog o zahtjevu Lipovače i Hozanovića da se Muslimović razriješi. Kao razlog Muslimovićeve smjene uzima se formalni izgovor činjenice da Skupština USK.a nije usvojila Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD-a „Unsko – sanske šume“ za 2011.

Sjednici prisustvuje svih sedam članova Nadzornog odbora. Autor će vam poštovani čitaoci, u cijelosti prenijeti stenogram diskusija svih članova Nadzornog odbora. Radi se o ljudima koji unatoč ogromnom „političkom pritisku“ lidera SDP-a i A SDA, nisu htjeli biti saučesnici nemoralnih i nezakonitih projekcija. Svih sedam članova Nadzornog odbora jednoglasno odbija zahtjev Lipovače i Hozanovića.

nadzorni odbor 1 nadzorni odbor 2 nadzorni odbor 3

Pred sami kraj sjednice u prostoriji za sastanke se pojavljuje Mahir Midžić (šef kabineta Premijera), koji se predstavlja kao izaslanik Premijera Lipovače. Tokom same sjednice načelnik Cazina Ogrešević zove telefonom Predsjednika Pehadžića tvrdeći kako je Muslimović jedan izrazito „bezobrazan“ čovjek i kako će on „dobro zapamtiti što se igra voljom većine…“.

Neki su mi članovi Nadzornog odbora kasnije ispričali kako im je bila ponuđena značajna financijska naknada za glasanje o Muslimovićevoj smjeni. Radi se zaista o časnim i savjesnim Krajišnicima koji nisu prodali svoj obraz pred lažnim političkim autoritetima niti su se polakomili za novcem…

Sutradan se ponovo u kabinet premijera Lipovače pozivaju članovi Nadzornog odbora šuma (članovi SDP-a). Niko od pozvanih članova Nadzornog odbora se nije odazvao ovom sastanku. Ni sam Predsjednik Nadzornog odbora (Pehadžić), koji je Lipovači poručio da ga slobodno smijeni sa ove pozicije, a da on takvu „odluku nikada potpisati neće“…

Sastanku se odaziva samo nač. Ključa Nedžad Zukanović. Hamdo je taj dan u dva navrata bacao stvari po kabinetu vrišteći na Zukanovića kako neće dozvoliti da Muslimović „upravlja kadrovima i politikom SDP-a“.Kad nije htio milom hoće silom, sad će vidjeti čija je zadnja“, decidan je bio Lipovača. To je bio dan kada i definitivno kreće priprema Muslimovićeve „smjene“ drukčijim „sredstvima“… O kojim i kakvim „drukčijim“ – saznat ćete u narednom nastavku…

Da su imali Muslimovićevu i Džerijevu podršku, Hozan i Hamdo bi već dijelili „procente“ desetmilionskog viška u šumama. Hozan je bio prilično nervozan jer mu je propao plan već akontiranog placa za kuću kod Incela, za koju je osigurao dio materijala od cazinskih poduzetnika (izvođača), falilo mu je još tih sto – dvjesto hiljada (eura) njegovog „skromnog“ dijela od dobiti šuma… A Hamdin arhitektonsko – porodični procvat je pred njegovim očima „cvjetao“, pa je on u jednom trenutku počeo sumnjati u Hamdinu iskrenost…

Interesantno je ovdje na samom kraju istaknuti da se Glavna tužiteljica g. Fadila Amidžić ni na koji način nije htjela miješati u ovaj proces nezakonitog transparentnog „otimanja“ akumuliranog novca iz javnog preduzeća (US – šume). A o svemu je bila obaviještena…

Istovremeno je nedavno sa bolovanja došla Premijeru Rošiću u kabinet da ga ubjeđuje da ne isplaćuje novac koji je osiguran sa viših nivoa za radnike firmi u stečaju (Kombiteks, Polietilenka, DI „Sanica“, i dr…). Nije reagirala ni kada smo je mi iz Kolegija skupštine molili da zaustavi Lipovačinu anarhiju u budžetu kantona. Čak što više, tražila je (izgovor) opravdanja za njegove postupke… Od tada mi je sve i bilo jasno…

 

P.S. Poštovani čitaoci, u narednim kolumnama autor će početi sa objavama zvaničnih dokumenata vezanih za istražno – sudski predmet „zločinačke grupe u šumama“, ali i za neke druge koji imaju veze sa ovim montiranim predmetom. Jedini je to način da se do kraja razotkrije režija i režiseri u pozadini… Jako puno imena zvaničnika, predstavnika istrage, i uopće protagonista (pojedinaca) kojih se sve ovo tiče, bit će dijelom moje cjelovite opservacije.

To i jeste razlog da na ovaj način pozovem svakog od pomenutih, prozvanih da se slobodno oglase na mome blogu za sve ono što cijene neistinitim ili tendencioznim na bilo koji način… Svaka reakcija, demant, drukčiji stav bit će javnosti predočen već u narednom blogu, a slijedeći nastavak će biti objavljen u četvrtak 16.02.2017. u istom terminu….

Asim Kamber

Dodajte komentar