Veliki pozdrav za hakere uz poruku "Više sreće drugi put..."

T. S.

Autor:

Obično kad se odlučim o nekome pisati, onda mu provjerim kompletan biografski i uopće životni i radni hod. Jednostavno me zanima kakvog je, prije svega moralnog profila osoba o kojoj pišem? Nekada neke od tih činjenica i iskoristim za objavu, a uglavnom mi posluže da kompletnu sliku o nekome apsloviram za sebe i svoju savjest…

Na osnovu saznanja do kojih sam došao u razgovoru sa prijateljima u Cazinu, ali i mnogim policijskim službenicima koji i danas rade a poznaju T. S., došao sam do informacija da je riječ o vrhunskom policijskom profesionalcu.

T.S. je osnovnu školu završio u Stijeni sa odličnim uspjehom među najboljim učenicima. Na osnovu tih rezultata je podnio prijavu za Policijsku školu u Zagrebu 1987.godine gdje je i primljen.

Tu je nastavio nizati dobre rezultate i pohvaljivan je za uspješnu prolaznost, kao i za druge aktivnosti koje su bile sveobuhvatne u Policijskoj školi – akademiji. Praksa akademije da svi vrlo dobri i odlični pitomci mogu po završetku škole birati gradove na moru, tako je i T.S. odabrao Rijeku. Dobio je posao u PU Rijeka na samim počecima ratnih dejstava u R Hrvatskoj.

S obzirom na predratnu okolnost, T.S. pravi sporazumni raskid radnog odnosa u PU Rijeka krajem 1991.godine, te uspijeva u zadnjim trenucima doći u Krajinu. Upravo se blokira put u tzv. SAO Krajini, te tu u R SUP-u BiH, zasniva radni odnos i počinje sa radom u CSB Bihać.

U toku svoje policijske karijere do kraja rata T.S. obnaša funkcije od pozornika do komandira odjeljenja policije i pomoćnika komandira. Niko nikad nije ukazao da je u svome radu počinio bilo šta protuzakonito.

Završetkom rata nastavlja poslove vođe sektora, zatim krim. tehničara a potom i istražitelja, te se smatra jednim od najiskusnijih i najprofesionalnijih u svom.

T.S., kao iskusan istražitelj preko 22 godine radi na krim. istragama svih nivoa, sam nastavlja usavršavanje i obrazovanje (za razliku od nekih koji su dobivali novac od MUP-a), te stiče zvanje diplomiranog pravnika.

U daljnjem radu stiče veliki broj certifikata u radu sa Sudovima i Tužilaštvima, zatim u radu sa maloljetnicima i postaje instruktor iz oblasti krivičnih djela „Nasilja u porodici“. U više navrata biva pohvaljivan usmeno, pismeno i novčano za postignute rezultate u radu.

Bez obzira na sve kvalitete koje ima, ali iz razloga što nema dlake na jeziku, ne učestvuje u nezakonitim istragama i progonima neistomišljenika. Po želji  šefova u više navrata ga zaobilaze u činovanju za vrijeme Rame Brkića, da bi uspio u konkursu prije par godina steći zvanje ml.inspektor. Što je za nepovjerovati, jer se zna da je većina poslušnih i sa mjesec dana policijskog kursa dobivala činove kao da se dijele na štandu.

Gledajući sve navedeno ne može se oteti dojmu da ovakav policijski profesionalac ali i njemu slični samo zato što misle svojom glavom i ne ispunjavaju nezakonite želje svojih šefova, svoje šefove prijavljuju za počinjenje KD-a, doživljavaju progone, zlostavljanja, namještene i izmišljene povrede službene dužnosti, kojih je na USK-a više nego u svim kantonima zajedno…

Na drugoj strani samoprozvani „profesionalci i poštenjačine“ u policiji pohvaljuju sami sebe, sebi dodjeljuju zlatne i srebrene policijske zvijezde i razno razna odličja i na kraju završe sa optužnicama za razna krivična djela. Kao što će i komesar Mujo završiti…

Takvi su i danas nosioci svih važnijih rukovodnih pozicija MUP-a USK, dok na drugoj strani svi oni pošteni, časni, obrazovani i istinski profesionalci bivaju diskreditirani, progonjeni i u konačnici i otjerani iz policijskih struktura.

Ne mogu se ovdje u kontekstu priče o veoma čvrstom T.S. ne dotaknuti i tragične sudbine rahm. Zirić Muhameda čija je nesretna sudbina vezana za nasilje koje komesar Mujo Koričić provodi nad vlastitim policajcima.  Nadam se da će istraga o njegovoj prisilnoj zor – sudbini veoma brzo donijeti konkretne rezultate…

A ja ću se slučaju Zira vratiti. Uspio sam doći do jasnih dokaza i svjedoka na koji je način komesar Mujo tražio od svojih policijskih suradnika i ljudi iz krim – miljea da muče i napadaju Ziru. To je nešto najstrašnije što sam mogao čuti od aktera i svjedoka ovog još uvijek nedokazanog „progona sa tragičnim krajem“…

Kao iskusni policijski dužnosnik T.S. je slično rahm. Ziri tražio zaštitu svojih prava. A meni je za oko zapela izjava koju je on dao pred istražiteljima Kantonalnog tužilaštva. Svoja saznanja o kriminalu i korupciji u samom vrhu policijske i političke vlasti na USK-a, T.S. je uputio i na više pravosudne i istražne agencijske adrese.

Upravo se zadnjih dana provodi intenzivna istraga o nevjerovatnim zloupotrebama komesara Muje Koričića i njegovih političkih naredbodavaca iz Cazina (A SDA)…

Za ovu priliku ću vam predstaviti prvi dio autentične izjave koju je T.S. dao pred nadležnim pravosudnim istražiteljima krajem 2018. godine.

Da bi Tužilaštvu bilo jasnije da su razlozi moje izjave o zlostavljanju utemeljeni moram se osvrnuti na ranije činjenice koje će potkrijepiti da moje zadnje rješenje premještaja u OKP PS Bihać, nije ništa drugo nego zadovoljenje ega i namjere mog zlostavljanja od strane policijskog komesara Muje Koričića iz samo njemu poznatih razloga.

Naime, nakon provedene konkursne procedure za čin ml.inspektor za popunu upražnjenih radnih mjesta u OKP PS Cazin, tu sam dobio rješenje broj:05-04/01-3-34-340/16 od 29.08.2016.godine, na poslove i zadatke samostalnog istražitelja za suzbijanje i otkrivanje kriminaliteta.Nakon toga u pomenutom Odsjeku sam obavljao sve poslove iz tog domena i moram napomenuti da sam na istragama neprekidno 20.godina kao najstariji i najiskusniji istražitelj, gdje sam više puta pohvaljivan, usmeno, pismeno i novčano.S obzirom da se OKP PS Cazin i dalje radilo na popuni upražnjenih radnih mjesta predviđenih sistematizacijom, (4.inspektora i 5.mlađih inspektora), ja sam rješenjem broj:05-4/04-2-34-4-346/17  od dana 17.01.2017.godine, privremeno  raspoređen na poslove i zadatke inspektora u skladu sa mojim iskustvom i menadžerskim sposbnostima a gdje se u skladu sa ovlaštenjima komesara može rasporediti službenik policije sa manjim činom da obavlja poslove sa većim činom u trajanju najduže do šest mjeseci.Ovo se uvjek primjenjuje u istoj organizacionoj jedinici upravo zbog operativnosti organa i menadžerskih sposobnosti istražitelja, i ovakvi premještaji se ne rade premještanjem službenika u druge organizacione jedinice(npr.iz Cazina u Bihać), jer je to očita zloupotreba položaja o ovlaštenja te nesavjesnog rada u službi od strane komesara koji je uveo takvu praksu.

U slučajevima kada je to potreba službe, a to se uglavnom odnosi na rukovodioce(komandiri, načelnici itd.), tad se može izvršiti njihovo premještanje do šest mjeseci, do popune tog radnog mjesta bilo interno bilo konkursom, kojom prilikom se tom rukovodiocu dodjeljuje službeno vozilo za putovanje i sve druge privilegije proizašle našim pozitivnim propisima ali nikako na način kako sam je preraspoređen, jer nijedan od navedenih uslova nije bio ispunenjen a što ću objasniti u daljnjem tekstu hronološki.(Ovom prilikom Mujo Koričić je u svojstvu komesara policije teško zlouptrebio član 88.stav 5.Pravilnika o postavljanju, odnosno raspoređivanju policijskih službenika, državnih službenika i namještenika, a samim tim je zloupotrebio Uredbu o postupku dodjeljivanja i oduzimanja činova policijskim službenicima, jer je u Uredbi eksplicitno navedeno da se svi premještaji mogu izvršiti u roku najdužem do šest mjeseci, a ja sam već devet mjeseci u SKP-u, nakon čega se premještam u OKP PS Bihać).

Ovdje je bitno napomenuti da je svako moje napredovanje i kretanje u službi u PU2 Cazin praćeno dobrim rezultatima rada, profesionalnim odnosom prema poslu i strankama i da je kod davanja povjerenja za stupanje na drugo radno mjesto uvjek samnom obavljen razgovor od strane šefova odsjeka,komandira ili načelnika uprave da mi se daje povjerenje napredovanja i da li sam sposoban obavljati te poslove, gdje sam dao svoju saglasnot da iste prihvatam i da ću ih odgovorno raditi, što je sasvim normalna i propisna procedura u ovakvim slučajevima.

Nakon što unutar OKP PS Cazin dolazi do narušavanja međuljudskih odnosa i konstatnih kontrola, zlostavljanja u službi i šikaniranja od strane komandira PS Cazin, Lubijankić Saida, posebice prema službeniku Hadžalić Asmiru, gdje su svi službenici OKP PS Cazin trpili posljedice tih sukoba, gdje se u kratkom roku protiv Hadžalić Asmira vode tri disciplinska postupka, prema meni se počinju primjenivati mjere pritiska jer sam svjedok tih disciplinskih postupaka gdje po očekivanju podnosioca početnih izvještaja nisam davao izjave koje oni žele već onako kako se sve stvarno desilo.U tom slijedu događaja Hadžalić Asmir zahtjeva od policijskog komesara Muje Koričića da ga prebaci u Bihać u bilo koju organizaconu jedinicu jer više ne može podnijeti torturu i zlostavljanje od strane komandira Ljubijankić Saida zv.“Sanel“, te se na tom sastanku kod komesara, na kojem je prisutan Ljubijankić Said, Beširevć Edin i Prošić Suad donosi odluka od strane komesara da će Asmir biti prebačen krajem 2017.godine u Upravu policije u neku od organizacionih jedinica, umjesto da se kazne zlostavljači.

U to vrijeme Hadžalić Asmir(koji se nalazi na bolovanju duži period), zbog tog cjelog pritiska i zlostavljanja, iz revolta što mu nisu ispoštovana obećanja od strane komandira Saida Ljubijankića ali i Muje Koričića jer su se stalno obilazili i družili po kućama i vikendicama u njihovom vlasništvu, Asmir meni ali i u javnim objektima govori da je izvaran od strane Muje i Saida, da mu je obećeno mjesto koordinatora u OKP PS Cazin koje nije dobio, pa zatim mjesto pomoćnika ili zamjnika komandira PS Cazin, pa na kraju i mjesto šefa OKP PS Cazin, te da želi da sva javnost zna kakvi su oni ljudi.Ovom prilikom Hadžalić iznosi tvrdnje da je bezbroj poklona i usluga učinio Muji Koričiću na ime tih obećanja o unaprijeđenju, i bio sam svjedok bezbroj telefonskih poziva izmedju njih i dogovora za druženja i fešte na komesarovoj vikendici ali i na drugim destinacijama i porodičnim kućama.

U vrijeme prije nego će napustiti policiju Hadžalić Asmir je vidno razočaran meni rekao da mu komesar i komandir “Sanel“ neće više moći nauditi i maltretirati ga jer napusta policiju i da oni neće doživjeti da on pređe raditi u Bihać ali mi je rekao da se dobro pazim jer ja znam za sve te događaje i druženja, rad službenika na vikendici, postavljanje fasade, drugih građevinskih radova itd. a da im se uvjek vodilo da su na poslu, da znam za dovoženje Liskovačkog kamena iz majdana u vlasništvu Nuhanović Senada iz Čajića, koji nije imao potrebne dozvole za rad a samim tim i sama eksploatacija i odveženje istog je bila nezakonita, da znam da je taj kamen za Muju Koričića vozio izvjesni Amir Abdić sa svojim kamionom i da niti Amiru niti Senadu ništa nije bilo plaćeno. Naime,dogovor je bio da Mujini bliski prijatelji tom Senadu preko inspekcija u ovlaštenom minisarstvu srede ptrebne dozvole za rad što nikad nije urađeno.Asmir mi je rekao da je dovoljno to što znam te detalje preko njega da nadrljam, jer sve to Said zv.Sanel, komandir PS Cazin, prenesi Muji i već samim tim sam meta za odstrel.Asmir mi još rekao da su to osobe koje su spremne na sve da prikažu sebe kao najpoštenije a ostale naprave lopovima, neradnicima i kriminalcima i da se moram sad dobro paziti a samo jer sam upoznat s tim komesarovim nečasnim radnjama.Tad sam se sjetio da je u tom vremenu prevoženja tog kamena u periodu 2017.godine komandir Said Ljubijankić utrčao ljut u kancelariju gdje smo bili ja i Asmir te mu rekao“ Kako god znaš vidi neke račune, otpremnice i papire za onaj kamen, neko je prijavio Muju da mu dolaze ture kamena bez pokrića“, nakon čega je Asmir rekao Saidu“ Ma kako ću ja to izganjati kad ste rekli da će Maše to rješiti i sad ja treba da to ganjam, ispoštujte svoje“,gdje je Said napustio kancelariju da bi mi Asmir rekao“Kolega ovi će mi ljudi naći posla“.U međuvremenu sam obavješten od drugih izvora i to ne na moje upite ili inzistiranje, da se na Mujinoj vikendici nalaze veće količine lovačkih trofeja kao što su jelenjske kože sa glavom,medveđe kože sa glavom i druge stvari velike novčane vrijednosti, dobivene za razne usluge određenim licima, te da on posjeduje pored oružja koje ima na dozvolu i prerađeno vojno oružje za lov, vjerovatno puška PAP-ovka.Da bi se utvrdilo istinitost svih ovih informacija, koje sam primao s oprezom i dozom sumnje, Tužilaštvo će morati naći načina i sve ovo provjeriti kod Muje Koričića u njegovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini.

Prije nego nastavim sa prezentacijom izjave koju je S.T. davao pred tužilačkim istražiteljima, dužan sam vas dragi čitaoci podsjetiti na neke činjenice o Saidu Ljubijankiću.

 

Najvjernijem i najbližem Mujinom suradniku u policiji Saidu Ljubijankiću Sud je izrekao mjere zabrane i suspenziju iz policije. 

Said je bio čovjek koji je nezakonito privodio, tamničio, tukao lično i kažnjavao one Cazinjane koji su kritički komentirali rad lokalnih čelnika u Cazinu (Ogreševića, Topčagića, Hozanovića, Masirače i dr.)… A onima koji bi negativno tretirali i rad kuma mu Muje komesara, Said je otvoreno prijetio vatrenim oružjem… Pogotovo kad koju čašu šljive više potegne…

Said je onaj komandir kome Mujo na dan miniranja Hozanovog auta putem mobilnog telefona daje jasnu instrukciju prema kome treba ići istraga i koga lažno optužiti? „Kambera…“

Zbog takvih kao što su Said i Mujo, pošteni i zakonu odani policajci su nažalost napustili policiju ili su u odlazećem statusu, i to je najtragičnija činjenica Mujinog bezakonja u rukovođenju policijom…

Da su sve ove tvrdnje Hadžalić Asmira bile tačne dešava se to da ja bivam pozvan od strane komandira Ljubijankić Saida na razgovor početkom januara 2018.godine,(dok je Hadžalić Asmir još na bolovanju i policiju definitivno napusta u Aprilu 2018.godine), gdje sam pitan da li sam ja nešto pričao o komesaru, da je isti ljut na mene, te da ima informacije da ću biti prebačen negdje.Nakon toga, komandiru sam rekao da ja ne sjedim komesarom po vikendicama i sjelima, da me on ne interesuje, da sam ja onakav kakavog me on kao komandir predstavi kod komesara i da ću u cilju zaštite svojih prava postupiti u skladu sa tim novim rješenjem.Ovom prilikom već osjećam strah i nelagodu da sam ja sad na redu za „odstrel“, jer se već pričaju priče kako se jedne budale rješilo a misli se na Hadžalić Asmira a da će drugi, tj.ja letjeti negdje gdje neću moći biti u prilici čuti ili vidjeti neke radnje ili priče koje bi diskreditirale komesara i njegove vjerne saradnike.

Nedugo zatim dobijam rješenje broj.05-4/04-2-34-16/18 od 08.01.2018.godine gdje se raspoređujem u SKP Bihać, u Odsjek za sprečavanje zloupotrebe opojnih droga i trgovine ljudima, a da pritom samnom niko nije obavio razgovor da li sam sposoban obavljati te poslove, da li trebam biti premješten iz OKP PS Cazin, gdje i dalje nedostaje izvršioca po važećoj sistematizaciji gdje se samim tim ugrožava operativnost tog Odsjeka a gdje se ja prebacujem u Odsjek za sprečavanje zloupotrebe opojnih droga i trgovine ljudima u kojem je također bez objašnjenja smjenjeno nekoliko izršioca koji su imali izvanredne rezultate rada.Pored svih ovih nepravilnosti zanemaruje se i princip ekonomičnosti gdje je Vlada kantona donijela odluku za sve budžetske korisnike o uštetadama, gdje komesar svojim umišljajem i namjerom da mi se nanesu trajne štetne, matrijalne, financijske i zdravstvene posljedice, te uveća bespotrebno troškove putovanja na moju štetu ali i na štetu budžeta kantona, donosi ovakvo rješenje.

 

Nastavlja se…

 

Dodajte komentar