„Veliki meštar sviju hulja“ je:

„Veliki meštar sviju hulja“ je: