Veliki pozdrav za hakere uz poruku "Više sreće drugi put..."

Zavjera IV

Autor:

Izbor policijskog komesara, po demokratskim standardima bi morao biti lišen bilo kakvog političkog uplitanja, a ono što se sigurno ni u kakvim okolnostima ne bi smjelo desiti, je kršenje zakona, te propisanih odredbi i kriterija za izbor najvišeg policijskog dužnosnika.

Mogli smo, ja i Hamdija 2014. isto uraditi što su uradili premijer Ružnić i Hozan. Ali nismo…

Ja i tadašnji premijer H. Lipovača smo zakonsku odredbu o stažu u činu glavnog inspektora (od 3 godine) smanjili na jednu i na taj način prilagodili izbor referencama koje je jedino imao Mujo. I sve urađeno po zakonu. „Vuk (Mujo) sit, ovce (ja i Hamdo) na broju…“

U slučaju drugog mandata i izbora Muje za komesara, izbjeglo se prilagođavanje zakona, a što je bilo moguće. Međutim, žurilo im se da u jednom zadihanom ekspres – izboru Muje, što prije počnu kroz policijske „montaže“ neutralizirati političke oponente, neposlušne medije i novinare.

Zbog toga se grubo kršila zakonska odredba iz čl. 38. (stav h.) Zakona o unutrašnjim poslovima USK-a koja propisuje da kandidat prije izbora ne smije imati niti dan manje od četiri godine eventualnog mandata do statusa penzionera. Odnosno, mora odraditi mandat od četiri godine i nikako ne može biti imenovan ako u mandatu „ispunjava uslove za penzionisanje“.

Četvrtak 18.10.2018. godine (8 h), u sali Vlade se sastaje Rošićeva odlazeća i novoimenovana Ružnićeva Vlada. Interesantno je da se na ovom sastanku novoimenovani ministar MUP-a Jasmin Karabegović prvi javlja za riječ:

„Veliku ste bruku za cijeli kanton izazvali činjenicom da niste imenovali komesara. Ja ću ga imenovati, pa makar u zatvor otišao. “Decidan je i rezolutan bio Karabegović. U zatvor otišao nije, ali je i puno gore završio…

Ničega se drugog ozbiljno doticali nisu novi članovi Vlade tokom primopredaje osim pitanja komesara i njegovog hitnog izbora. Nikakve priče o građanima, budžetu, privredi, investicijama, samo jedna i jedina tema – komesar, komesar, komesar

Već sutradan, u petak 19.10.2018. godine (14 h), zakazuje se vanredna sjednica Vlade sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Izbor komesara MUP-a USK-a, predlagač materijala novoimenovani ministar policije Jasmin Karabegović.

Sekretar Vlade upozorava da je materijal koji predlaže ministar nepotpun i da taj materijal uopće nije sačinjen u ministarstvu. Na ovu činjenicu upozorava i sekretar MUP-a USK-a ističući da je to što predlaže Karabegović „nezakonito“.

Nevjerovatna je činjenica da je za ovu sjednicu Vlade ministar MUP-a doslovno modificirao materijal svoga prethodnika (Ramića) i takvog ga predložio Vladi… Još je nevjerovatnije da su ovaj materijal pravni lideri A SDA (Masirača i Hozan) pripremili Karabegoviću u restoranu Basari (Cazin) i doslovno mu ga predali na stiku.

Ni ovaj modificirani prijedlog nije dobio potrebnu većinu jer se veći dio ministara pobunio ukazujući na proceduralne i propuste u kršenju zakonskih odredbi. Bunili su se i novoimenovani, i ministri iz starog saziva. Što je bio razlog da premijer povuče materijal sa sjednice.

U ponedjeljak 22.10.2018. godine u 15 h zakazuje se nova sjednica. Jedina tačka dnevnog reda je opet izbor komesara. Ministar Karabegović ćuti i ništa ne obrazlaže, vidno uznemiren. Sekretar Vlade ćuti, ne javlja se za riječ i ne komentira nezakonitosti materijala koje je javno konstatirao u petak. Svi ćute, sve je kratko trajalo. Svi su glasali ZA.

Ministar policije vidno uznemiren i sam svjestan kršenja zakona. Istu tu noć u ranim jutarnjim satima (utorak oko 3 h ujutru) doživljava težak srčani udar. Dugo je trajala borba za njegov život u bihaćkoj bolnici, nakon čega je prebačen u Tuzlu.

Prava istina o tome kako su ministri od petka do ponedjeljka promijenili mišljenje otkrivena je kasnije. Svaka je stranka (njeni lideri) imala zadatak da svoga ministra „pripremi“ za ponedjeljak. A najveći pritisak se i desio na samog Karabegovića.

Bio je svjestan da Mujo ne zadovoljava uslove konkursa. Na ovu činjenicu ga je upozorila na samoj sjednici Vlade iskusna pravnica Filan Asija (sekretar vladinog Ureda za zakonodavstvo) iznoseći stav: „Da je bilo kakva rasprava oko imenovanja policijskog komesara nezakonita.“ Tonski stenogram sa sjednice Vlade sadrži i njeno veoma pravno – kompetentno obrazloženje.

Čl. 38. Zakona o unutrašnjim poslovima USK-a je jasan. Kandidat za komesara po ovom članu može biti imenovan tek ako se utvrdi da ne ispunjava uslov za penzionisanje, predviđen zakonom u toku mandata. A u Mujinom slučaju je i kroz sam dokument koji je predložio ministar Karabegović Vladi konstatirano da se krši zakon.

Interesantna je i činjenica da ni jedan od prijavljenih kandidata za komesara nije u prvobitnoj prijavi dostavio dokument – dokaz da ne ispunjava uslove za penzionisanje u toku mandata… Oni su zapravo veoma dobro znali da u mandatnom roku ispunjavaju uvjete za penziju.

Danas se sa vremenske distance postavlja logično pitanje, kako je uopće raspravljano o kandidatima sa nepotpunom dokumentacijom??? Ovu je činjenicu konstatirao 18.06.2018. god. ministar MUP-a iz Rošićeve Vlade Ramić Anel.

Kada je riječ o kandidatu za komesara Muji Koričiću, on je dobio dva zvanična dokumenta koji svjedoče gore navedenu tezu ministra MUP-a Ramića i novoimenovanog Karabegovića, da ne zadovoljava uslove konkursa.

Prvu iz matične administracije MUP-a u kome je u zadnjem pasusu jasno istaknuto da ukoliko se izvrše sve uplate doprinosa … ukupan staž na dan 12.07.2022. god. (kad Mujo završava eventualni četverogodišnji mandat) … bi iznosio 41 g., 7 mj. i 1 dan.

A drugi zvanični dokument koji potpuno isto potvrđuje, a koji je zatražen od strane Nezavisnog odbora, je potvrda iz ureda PIO – Bihać od 14.02.2019. godine, koje je ovaj ured izdao na zahtjev tužilaštva. I u ovom aktu su nedvosmisleno potvrđeni navodi gore pomenute dvojice ministara MUP-a.

Oba ova dokumenta zapravo svjedoče da bi Mujo Koričić na dan kad navršava četiri godine mandata, a to je 22.10.2022. godine imao staža 41 godinu, 7 mjeseci i 1 dan…

Dakle, oni koji su imenovali Muju za komesara prekršili su čl. 38. (stav h.) Zakona o unutrašnjim poslovima za preko godinu i po dana. Da je dva dana, pa i dva mjeseca, ali oko 20 mjeseci, je ipak malo previše…

Od datuma imenovanja Muje za komesara, pravna država prestaje da živi na našem kantonu. I to što je Ružnić zaposlio 750 na budžet, uglavnom sa Masiračinim diplomama, samo je nastavak derogiranja pravnog poretka na našem kantonu.

Ako zakoni ne vrijede za najviše policijske dužnosnike, zbog čega bi vrijedili kod zapošljavanja u zdravstvu, šumama, u administraciji? I zbog toga smo danas tu gdje jesmo…

I na kraju, ko je ministar Jasmin Karabegović, koji je sve ovo završio??? I koji je u mandatu bio dva radna dana petak 19.10.2018. i ponedjeljak 22.10.2018. godine. I niko više ne zna gdje je? Niko ga nigdje vidio, u tri godine počinio tri krivična djela, pa se „pokajao“, i nikome ništa…

Krajem 2016. godine, Karabegović je u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu priznao odgovornost za nezakonito zapošljavanje koje je kao v.d. direktor u podružnici Elektrodistribucije – Bihać proveo bez propisane procedure. Njemu je zbog priznanja i suradnje s tužilaštvom dat imunitet od krivičnog gonjenja.

Interesantno je da je i u ovom slučaju nezakonitog imenovanja komesara Muje Koričića, Karabegović doslovno sve priznao. Ko je to od njega tražio Mujino nezakonito imenovanje, ko mu je upućivao i prijetnje u slučaju neizvršenja i sve to dokumentirao sms – porukama koje su mu stizale u dane prije imenovanja. Čak je izrazio i „kajanje“ slično gore citiranom slučaju u sarajevskom Kantonalnom tužilaštvu.

Ministar „pokajnik“ Karabegović Jasmin, izjavu je dao pred istražiteljima Federalne uprave policije u Bihaću. Sebe priznanjem rasteretio, a nas opteretio…

Ovo je prava istina o tome kako je imenovan komesar MUP-a USK-a. A krajem iduće godine će doći još jedna potvrda kako je to imenovanje bilo suprotno članu 38. (stav h.) Zakona o unutrašnjim poslovima USK-a. Jer će Mujo silom zakona morati u penziju. Sve i kada bi htjeli da ga zadržimo u četverogodišnjem mandatu, postoji ovlaštena IT – kompanija („OCEAN“), koja prati dosjee izabranih dužnosnika MUP-a i koja je poodavno konstatirala da Mujo ima preko 38 godina radnog staža. A kada se tome doda benificirani za preostale dvije godine, onda bi to moglo biti i veoma brzo…

Kleptokratska Vlada Mustafe Ružnića poslala je ovim činom, činom nezakonitog imenovanja komesara MUP-a USK-a jasnu poruku… Mi sada imamo MUP, imamo svoga privatnog komesara, imamo svog ministra MUP-a (Kljajića), pa naš kriminal državne – A SDA kleptokracije ide snažno dalje pod zaštitom policije USK-a…

„A prvi s kojim ćemo se obračunati je Asim Kamber iz Sanskog Mosta…“

(Rifet Hozanović, 03.04.2018. godine)

  

P.S. Mujo – „bombaš“ sa medijskim „bombašem“ Dedićem!

Poštovani čitaoci, pomjerio sam datum objave (sa utorka na ponedjeljak) ovog bloga iz poštovanja spram naših susjeda katolika koji slave Božić. Naredni nastavak će se desiti u redovnom terminu, u naredni četvrtak. Njegov naslov je – Kome „bombaš “ Mujo pakuje bombe i izborne krađe?

Nastavlja se u četvrtak…

 

Čestitka

Svim našim sugrađanima katolicima, čestitam nadolazeći blagdan Božić, sa željom da svi narodi i građani u BiH osnaže svoju međusobnu solidarnost i razumijevanje jednih prema drugima!

Dodajte komentar